Västerplana Mejeri

Antikvarisk slutbesiktningsrapport

Fotografier från 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006-2007, 2008

Fotografier utomhus från 2001 - 2012

___________________________________________________________________________

 

 

Artikel i Zenit 24jni 2008

Artikel i NLT 18 juni 2008

Artikel i Zenit 4 september 2007

Artikel i NLT 19 juni 2006

Rum för konst

Mejeriet östra 2007

 

Mejeriet östra 2007

                   
 

Södra gavlarna

Södra gavlarna

                   
 

Mejeriet östra 2000

Mejeriet östra 2000

2006-11-23 Antikvarisk slutbesiktning 2006-11-23

2003-10-31 Antikvarisk slutbesiktning 2003-10-31

                   
 

Västerplana Mejeri 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

Västerplana mejeri, Västerplana 3:8, har ett stort kulturhistoriskt värde.

Blåeld musikteater (Biggan och Lasse Dahlberg) har förvärvat dessa gamla byggnader.

Under tiden vi avslutat projektet KLIV-teatern i Lidköping
har arbetet med Västerplana mejeri, tagit fart.
Det har varit ett långt förarbete men under våren 2001 beställde Länsantikvarieämbetet i Västra Götaland en undersökning av Västerplana mejeri

Den 25 april utfördes en uppmätning och besiktning av Mikael Hedin och Hans Hellman på Stiftelsen Forsviks Industriminne. ( se dokument.)

1:a antikvarie Thomas Carlquist på Västergötlands museum har arbetat fram riktlinjer för hur man bör förfara med renoveringen av husen.

Renoveringsarbetet tog sin början september 2002 av Bygghantverkarna Gamla Hus.
Tak och timmerarbete har under hösten gett goda resultat.

Blåeld har i det löpande arbetet ordnat med tegel till de fyra stora takfallen, utfört röjningsarbete , bidragit med värdefulla kontakter m.m.

Fönster och dörrar har renoverats under 2003

För att bevara den yttre profilen återstår putsen på husen.
En del skador kommer att närmare undersökas och eventuellt åtgärdas av
Da Capo -skolan o Mariestad under hösten 2004.

Återstår naturligtvis mycket inre renovering som -

1. Skorstensrenovering från kakelugnskanalen till skorstenstoppen.

2. Byte och lagning av bjäikar, nya golv framförallt i Västra huset rum
201,203 0co 205.

3.Uppsättning av gammalt pärlspontat undertak i köket, samt ny pärlspont i
rummet. m.m.

Vi räknar med att även i fortsättningen få stöd från Länsantikvarieämbetet och Västergötlands museum i det kvarvarande arbetet på Mejerierna.

Blåeld musikteater vill fylla Västeplana mejeri med spännande innehåll.

Västerplana mejeri kan bli ett kulturhus med konsert och teaterverksamhet.

Vi har goda kontakter med många konstnärer runt omkring i landet och ett galleri i de vackra kalkade rummen är också ett önskemål .

Det finns en liten lägenhet som nu går under namnet "Raatikainens etta".
Namnet inspirerat av en mycket känd gåramålare som var verksam från 1910 - 50 talet i våra bygder. Biggan och jag har under åren förvärvat många av hans naiva målningar så Raatikainen kan få en central plats i Mejeriet.
Raatikainens etta behöver dock renoveras - ny spis, kakelugnen muras om, det gamla taket återställas och tidsenliga tapeter sättas upp osv.
Målet är att få en liten lägenhet så som den såg ut på 30-talet.

http://kliv.blogspot.com