Lasse Musikal Sånger Kör Flöjt Orgel Dragspel Musikteater Kammarmusik Orkester Noter kan du köpa här

Sånger

Kärleksverser

Sånger för barn

Andra sånger

Kom nurå! Vadå? SVT-vinjetter m.m.

___________________________________________________________________

Barbro Lindgren

Solen hetnar och havet slår

Ur Alban- popmuffa för små hundar

Här växer Paddfot

___________________________________________________________________

Britt G. Hallqvist

Sånger för barn

Sånger ur Trolltider

Tre bildspel

Sex körer

Sju andliga sånger

Hotellet vid havet

___________________________________________________________________

Kerstin Bergh

Man tänker på ting...

___________________________________________________________________

Harry Martinson

Det har sagts...